I april meddelte Transportminister Benny Engelbrecht og forligspartierne, at erhvervslivet står over for en ny og grøn rabatstruktur på Storebælt. Der er nu kun få uger til den grønne rabat træder i kraft.

For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, og for at forenkle rabatterne, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebæltsforbindelsen.

Den nye grønne rabat tildeles fremadrettet alle erhvervskøretøjer – herunder også personbiler – der kører grønt og har en Storebælt Erhverv-aftale og samtidig benytter automatisk betaling i form af bizz eller nummerpladebetaling.  

At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euronorm 6, eller er en el- eller brintbil. Opfyldes kravene, får kunden en grøn straks-rabat på 13 pct. pr. passage på Storebælts listepris. Opfylder man ikke kravene, betales listeprisen.  

Nye muligheder for rabat  

I forbindelse med omlægningen til Grøn rabat samler Storebælt de tre nuværende rabattyper; erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat til én grøn straks-rabat.

Hvor Storebælts volumenrabat tidligere kun tilgodeså kunder med stor volumen, giver den nye, grønne rabat mulighed for også at tilgodese kunder med mindre volumen, men med grønne køretøjer. 

Vigtige grønne krav 

I forbindelse med indførelsen af Grøn rabat er der en række retningslinjer, som den enkelte kunde bør lægge godt mærke til. 

For at en kunde kan få Grøn rabat, har Storebælt brug for en række oplysninger om det enkelte køretøj: Nummerplade, landekode og euronorm eller drivmiddel – brint/el. Oplysningerne skal indtastes af kunden hos den enkeltes udstederselskab, hvorefter udsteder formidler oplysninger til Storebælt. 

De oplyste data skal være knyttet til den bizz/nummerplade, som anvendes ved passage på Storebæltsbroen – og svare til det specifikke køretøj, som bizz’en er monteret i. Det er kundens ansvar, at køretøjsoplysningerne er korrekte.

Kontroller på Storebælt

Fra årsskiftet vil Storebælt kontrollere, om der er overensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj. Kontrollen foretages på to måder:

I en række lande kan Storebælt validere køretøjsoplysningerne automatisk i det pågældende lands motorregister. Her er det nok, at kunden indtaster data hos sit udstederselskab. Det drejer sig om køretøjer indregistreret i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien, Litauen eller Finland.

Kommer køretøjet fra et andet land, skal registreringsattester fremsendes for hvert køretøj til enten udstederselskabet eller til A/S Storebælt. På denne måde opnår kunden også rabat. I disse lande kan Storebælt dog ikke foretage en automatisk validering, og derfor betales et administrationsgebyr på 600 kr., der opkræves én gang for den manuelle håndtering af registreringsattester og manuelle kontrol af registreringsattester hos det pågældende lands myndigheder.

A/S Storebælt kan give en tillægsafgift på 600 kr. ud over den normale pris ved eventuelle uoverensstemmelser.