Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebælt til en grøn rabat fra den 1. januar 2021.

Grøn rabat samler de tre nuværende rabattyper; erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat til én grøn straks-rabat. Alle erhvervskøretøjer med en Storebælt erhvervsaftale, der kører grønt og samtidig benytter automatisk betaling, kan opnå rabatten.

At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euronorm 6, eller er en el- eller brintbil. Lastbiler og busser kan opnå en grøn rabat på 13 pct. For erhvervspersonbiler bliver den grønne rabat endnu højere, da den grønne rabat også indeholder 2018 takstnedsættelsen for automatisk betaling på 15 pct. og samlet er på knap 28 pct.

Priser for passage for erhvervskunder uden og med grøn rabat

KøretøjstypeListepris 2021Rabatpris 2021
MC / personbil under 3 m13092
Personbil under 6 m245177
Personbil med anhænger375270
Lastbil under 10 m610531
Lastbil 10 til 20 m965840
Lastbil over 20 m og under 60 t1.4501.262
Særtransporter4.9654.320

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia. kr.

Læs mere om de grønne rabatter her