Den nye grønne rabat tildeles kun erhvervskunder, der kører grønt og har en Storebælt Erhverv-aftale og samtidig benytter automatisk betaling – i form af bizz eller nummerplade.  

At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euronorm 6 eller er en el- eller brintbil. Opfylder man kravene, får man en grøn rabat på 13 % pr. passage på Storebælts listepris. Opfylder man ikke kravene, betaler man listepris.  

I forbindelse med omlægningen til grøn rabat samler Storebælt de tre nuværende rabattyper; erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat til en grøn straksrabat. 

Nye muligheder for rabat  

Hvor Storebælts volumenrabat tidligere tilgodeså kunder med stor volumen, giver den grønne rabat mulighed for også at tilgodese kunder med mindre volumen, men med grønne køretøjer. Samtidig vil kunder med en stor flåde af grønne køretøjer og store volumener også blive tilgodeset. 

Nye erhvervspriser på Storebælt 

Fra oktober bliver rabatprisen for en lastbil, 10-20 meter, der kører grønt, 840 kr. I dag er prisen 917 kr. For en erhvervskunde med en personbil, 3-6 meter, der kører grønt, vil prisen være 177 kr. I dag er den 184 kr.  

RabatErhvervspersonbiler
Takstnedsættelse: 
Erhvervsrabat: 
Samlet grøn rabat 
16,7 % 
13 % 
27,8 % 
Ny pris pr. 1. oktober 2020 med grøn rabat (afrundet)177 kr. 
RabatLastbil (10-20 m) 
Takstnedsættelse: 
Erhvervsrabat: 
Samlet grøn rabat
0 % 
13 % 
13 %
Ny pris pr. 1. oktober 2020 med grøn rabat
(afrundet) 
840 kr.
RabatBus 10-20 meter 
Takstnedsættelse: 
Erhvervsrabat: 
Samlet grøn rabat
0 % 
13 % 
13 % 
Ny pris pr. 1. oktober 2020 med grøn rabat
(afrundet) 
840 kr.

Forskellen på rabatterne imellem personbiler og lastbiler/busser pr. 1. oktober skyldes, at takstnedsættelsen i 2018 blev givet direkte på listeprisen til ’tung trafik’, så den er indregnet tidligere. 

Erhvervskunder, som ikke er ‘grønne’, betaler efter 1. oktober listepris, uanset om de betaler kontant, med kort eller med automatisk betaling, og uanset om de har en Storebælt Erhverv-aftale. 

Krav til oplysninger om køretøj for opnåelse af grøn rabat 

For at Storebælt kan tildele grøn rabat til en kunde, har A/S Storebælt brug for en række oplysninger om det enkelte køretøj. Oplysningerne skal indtastes af kunden hos den enkeltes udstederselskab*. Herfra formidles kundens oplysninger til Storebælt. Det er til enhver tid kundens ansvar, at disse oplysninger er korrekte. Det drejer sig om følgende oplysninger: 

  • ’Nummerplade’
  • ’Landekode’ – nummerpladens landekode
  • ’Euronorm’ – også kaldet Euro Emission Class  eller 
  • ’Drivmiddel’ – ’brint’ og ’el’ giver adgang til rabatten

Disse data skal være knyttet til den bizz/nummerplade, som anvendes ved passage – og svare til det specifikke køretøj, som bizz’en er monteret i. 

A/S Storebælt vil foretage stikprøver – og ved uoverensstemmelse gives en tillægsafgift på 600 kr. ud over den normale pris. 

Vær opmærksom på, at grøn rabat kun tildeles køretøjer fra lande, hvor det er muligt for A/S Storebælt at verificere køretøjsoplysningerne digitalt hos de nationale motorkøretøjsregistre. Det er pt. muligt i følgende lande: Danmark, Sverige, Norge, Holland, England, Litauen, Spanien og Finland. 

God tid til forberedelse 

På baggrund af den politiske udmelding vil der i A/S Storebælt i løbet af foråret foregå et arbejde med at blive systemmæssigt klar til at kunne håndtere de nye grønne rabatter. Som konsekvens af den nye rabatstruktur vil de eksisterende vilkår og betingelser for Storebælt Erhverv også blive opdateret.   

Udstederselskaberne vil selv meddele, når de er klar til at modtage oplysninger fra deres kunder. 

Læs udmeldingen fra Transportministeriet her.

* Udstedere: BroBizz A/S, Øresundsbron, AutoPASS, DKV, Eurowag, Total og Telepass