Så betaler du listepris, når du passerer Storebælt.