Hvis du ønsker at ændre firmanavn og adresse på din aftale, skal du rette henvendelse til din udsteder: