Hvis dit køretøj som minimum er Euronorm 6 eller er en el- eller brintbil, vil det fremgå af registreringsattesten. Du kan også slå det op i motorregistret.