Hvis du ønsker at klage, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Vores Kundeservice kan både kontaktes på telefon 70 15 10 15, på kundeservice@sbf.dk eller skriftlig til A/S Storebælt, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør.

Du kan også indgive en klage over en vare eller ydelse, som er købt hos os til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

En anden mulighed, hvis du ønsker at indgive en klage, er EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail-adresse angives: kundeservice@sbf.dk