Når du kører gennem Storebælts betalingsanlæg, udregnes prisen automatisk ud fra opmåling af køretøjets længde og højde.

Ved længdeopmåling medregnes hængertræk, udhængende eller løse genstande samt anhænger.

For at kunne anvende Ekspres- eller kortbanerne skal køretøjet være forsynet med en nummerplade, der kan aflæses forfra.