Hvad søger du?

5 januar 2023

Sådan påvirkes trafikken i 2023, når der arbejdes på broen

At vedligeholde Storebæltsbroen er et omfattende og nødvendigt arbejde, og når vi udfører arbejdet, gør vi os umage for at genere trafikken mindst muligt - og for at passe godt på vores folk.

Nuværende status: 

Der er ingen planlagte lukninger af broen.

 

 

Læs mere om sikkerhedspakken

I 2020 startede A/S Storebælt et projekt for at øge sikkerheden og fremkommeligheden på Storebæltsbroen. Den første del af arbejdet omfattede opsætning af mobile autoværn fire steder på broen, så trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen. Denne del er færdig og har været i brug i flere omgange siden 2021.

Du kan læse mere om sikkerhedspakken på Sund & Bælts hjemmeside.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk