Hvad søger du?

14 september 2022

Storebæltsbroen får ny asfalt

I de kommende uger bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsen med at udskifte det eksisterende asfaltslidlag til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt vil give en bedre kørekomfort og forøge levetiden på belægningen med forventeligt 15 år.

Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre asfaltudskiftningen hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side.

Mens der på Sprogø udlægges en klimavenlig type asfaltbelægning er der valgt en mere traditionel type asfalt til østbroen. Det er grundet broens svævende konstruktion ikke muligt at komprimere den klimavenlige asfalt tilstrækkeligt, sammenlignet med det faste underlag på land. Her er asfalttypen i stedet valgt ud fra en bredere vurdering af den samlede positive påvirkning af levetiden.

De nye asfaltslidlag betyder samtidig, at friktionen fra trafikken mindskes og dermed reducerer brændstofforbruget til gavn for klimaet.

Trafikrestriktioner for asfaltarbejder

I ugerne 38 – 40, startende søndag aften den 18. september, vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 19.00 og 06.00. Dette gælder alle ugens dage, fredag og lørdag aften undtaget.

Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling vil ikke være tilladt. Der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 30 minutter, mens trafikken omlægges, henholdsvis om aftenen og igen om morgenen.

Da det eksisterende asfaltslidlag skal fjernes, før der kan lægges nyt, vil der i perioden være strækninger med affræset slidlag, og derfor en hastighedsrestriktion til 80 km/t i dagtimerne også, på hele forbindelsen.

Opsætning af digitale skilte

Trafikanterne vil allerede fra torsdag aften opleve dobbeltrettet trafik i perioden kl. 20.30 – 05.30, hvor der udføres arbejder på vestbroen med opsætning af nye digitale skilte til optimering af trafiksikkerheden. Også her vil der forekomme kortvarige lukninger i forbindelse med omlægning af trafikken. Trafikken omlægges torsdag og fredag aften.

Læs mere om vejarbejderne og hvornår de præcist vil påvirke trafikken.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk