Asfaltarbejde på Storebæltsbroen: Dobbeltrettet trafik på østbroen i ugerne 38 – 40 fra kl. 19.00 til 06.00. Det gælder alle ugens dage, fredag og lørdag aften undtaget. Broen vil være lukket helt for biltrafik i ca. 30 minutter, mens trafikken omlægges. Læs mere https://storebaelt.dk/nyheder-presse/nyheder/vejarbejde-efterar-2022/

Hvad søger du?

13 september 2022

Sådan påvirkes trafikken af de kommende måneders arbejde

At vedligeholde Storebæltsbroen er et omfattende og nødvendigt arbejde, og når vi udfører arbejdet gør vi os umage for at genere trafikken mindst muligt - og for at passe godt på vores folk.

Ugerne 34 til 37 – opsætning af digitale skilte

Du har måske lagt mærke til, at der er opsat en række pæle – eller standere - langs autoværnet på broen? Det er til de nye elektroniske skilte, som sættes op henover de kommende uger. Skiltene er en del af arbejdet med at øge sikkerheden på Storebæltsbroen og skal eksempelvis bruges, når der er nedsat hastighed.

I ugerne 34 til 37 vil der være vejarbejder. Hastigheden nedsættes til 80 km/t i begge retninger på hele strækningen mellem Halsskov og Knudshoved i hele perioden, hvor der forberedes til klargøring og montering af de digitale skilte. Der laves tre arbejdsområder og forbi arbejdsområderne er der to farbare spor i hver retning (højresporet og nødsporet). I uge 37 flyttes arbejdsområderne fra østbroen til vestbroen, hvor arbejdet fortsætter i ugerne 38 til 42 med dertilhørende hastighedsnedsættelse til 80 km/t.

 

Vær opmærksom på

Uge 37: Fra torsdag den 15. september om aftenen til  lørdag den 17. september om morgenen: Broen lukkes kortvarigt – ca. 30 min – kl. 20.30 og igen kl. 05.30.

 

Ugerne 38 til 40 – ny asfalt på højbroen

Det er blevet tid til at skifte broens vejbelægning.

I ugerne 38 til 40 bliver der lagt nyt asfalt i nødsporet og i højre spor i begge retninger på højbroen. Arbejdet vil primært foregå om aftenen og natten i tidsrummet fra kl. 19 til 06, søndag dog først fra kl. 21.

Trafikken vil her blive omlagt til dobbeltrettet og køre i den modsatte side af vejarbejdet som på almindelig landevej med 80 km/t og overhalingsforbud.

Vær opmærksom på

Der er kortvarige lukninger af al biltrafik på broen i ugerne 38-40:

Uge 38: Søndag den 18. september lukkes broen for biltrafik ca. 30 min. forventeligt i tidsrummet 21-22.

Mandag den 19. september om morgenen – fredag den 23. september om morgenen: Broen lukkes kortvarigt for biltrafik i ca. 30 minutter forventeligt i tidsrummet 05.30-6.15 alle morgener og 19-20 alle aftener.

Uge 39: Søndag den 25. september lukkes broen for biltrafik ca. 30 min. forventeligt i tidsrummet 21-22.

Mandag den 26. september om morgenen – fredag den 30. september om morgenen: Broen lukkes kortvarigt for biltrafik i ca 30 minutter forventeligt i tidsrummet 05.30-6.15 alle morgener og 19-20 alle aftener.

Uge 40: Søndag den 2. oktober lukkes broen for biltrafik ca. 30 min. forventeligt i tidsrummet 21-22.

Mandag den 3. oktober om morgenen – fredag den 7. oktober om morgenen: Broen lukkes kortvarigt for biltrafik i ca. 30 minutter forventeligt i tidsrummet 05.30-6.15 alle morgener og 19-20 alle aftener.

Uge 43 – forventet løft af broen

Måske følger du med på vores Facebook og har set, at vi et par gange i år har løftet broen med donkraft. Broløftene sker, når vi udfører vedligehold på de af broens elementer, som vi ikke kan komme til uden at broen hejses. I uge 43 løfter vi broen igen, denne gang for at udskifte en lejeplade på ankerblok 18.

Når vi løfter broen, er vi nødt til at flytte trafikken til et spor i hver retning, mens løftet og vedligeholdsopgaven udføres. Køretøjer med bredde over 3,30 meter og tungere end broklasse 100 kan ikke køre på broen i perioden.

Læs mere om sikkerhedspakken

I 2020 startede A/S Storebælt et projekt for at øge sikkerheden og fremkommeligheden på Storebæltsbroen. Den første del af arbejdet omfattede opsætning af mobile autoværn fire steder på broen, så trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen. Denne del er færdig og har været i brug i flere omgange siden 2021.

Du kan læse mere om sikkerhedspakken på Sund & Bælts hjemmeside.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk