Efteråret kan byde på meget vind, og vi anbefaler derfor, du orienterer dig om vindforholdene, inden du kører over broen. Vindfølsomhed og køretøjer

Hvad søger du?

Pendlerrabat på Storebæltsbroen

Kører du over Storebæltsbroen næsten dagligt, er Storebælt Pendler den billigste løsning for dig. Her får du op til 50 enkeltture om måneden for 2.560 kr.

Om Storebælt Pendler

Gyldig for op til 50 enkeltture pr. kalendermåned.

Forudbetalt aftale.

Kan kun benyttes af det køretøj, som er tilknyttet aftalen.

Kan bestilles af både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Køretøj

Storebælt Pendler - Pris pr. måned

Personbil under 3 m

1.280 kr.

Personbil 3-6 m

2.560 kr.

Motorcykel under 3 m

1.280 kr.

Varebiler 3-6 m, maks. 3.500 kg

2.560 kr.

Prisen reguleres årligt pr. 1. januar, og som hovedregel følger den nettoprisindekset.

Prisen tilpasses, når du ikke kører så ofte

Storebælt Pendler har indbygget en vis fleksibilitet, og vi sikrer, du ikke kommer til at betale for meget i perioder, hvor du ikke kører så meget.

Hvis du en måned kører færre end 14 enkeltture over Storebælt, vil det være billigere for dig at betale almindelig gældende pris, fratrukket den rabat, der er tilknyttet din bizz. Vi refunderer automatisk forskellen mellem prisen for pendleraftalen og den almindelige pris for de ture, du har kørt.

Du får den samme rabat, hvis du kører ekstra meget

Hvis du kører mere end 50 ture om måneden, koster ekstraturene det samme som gennemsnitsprisen pr. tur under pendleraftalen.

12. måned gratis

Har du i 11 måneder i træk kørt for i gennemsnit 2.560 kr. om måneden, vil du have mulighed for at køre gratis i en måned. Biler og motorcykler under 3 m. skal have kørt for 1.280 kr. i gennemsnit om måneden i 11 måneder i træk for at opnå en gratis måned.

Særlige skatteregler for pendlere

Ud over det normale befordringsfradrag kan du få et særligt fradrag for transport over Storebælt, hvis broen indgår i din normale transportvej mellem hjem og arbejde. Læs mere på skat.dk.

Bestilling og vilkår

Før du kan indgå en Storebælt Pendleraftale, skal du have en funktionsdygtig bizz. Det kan for eksempel være en bizz fra Brobizz A/S, eller en bizz fra en anden udsteder, som har en aftale med A/S Storebælt.

→ Se listen over bizzer, der kan bruges hos Storebælt her.

Hent et bestillingsskema til Storebælt Pendler, hvor du også kan læse mere om de generelle vilkår og betingelser:

Storebælt Pendler – betingelser og bestillingsblanket

Ønsker du at få tilsendt et bestillingsskema, så ring til Storebælt Kundeservice på tlf.: 70 15 10 15.

 

Spørgsmål og svar om Storebælt Pendler

Kan jeg få pendlerrabat på nummerpladebetaling?

Nej, du kan ikke knytte Storebælt Pendler til nummerpladebetaling – kun til en bizz. 

Hvad gør jeg, hvis jeg midlertidigt skal køre i en anden bil?

Du skal være opmærksom på, at Storebælt Pendler kun kan benyttes til det køretøj, aftalen er knyttet til. Hvis din bil er på værksted, kan du bede om midlertidigt at få den flyttet til en anden bil. Ring til Storebælt Kundeservice på tlf.: 70 15 10 15.

Vær opmærksom på, at hvis din Storebælt Pendler gælder til en bil op til 3 m (Mercedes Smart eller Toyota iQ), kan du ikke bruge den i en bil over 3 m. Det betyder, at har du lånt en bil, der er over 3 m, og flyttet din Storebælt Pendler over til den, så vil de ture, du kører, ikke indgå i pendleraftalen. I stedet betaler du listepris, fratrukket den almindelige rabat, der gælder for alle med en Storebælt Privataftale. Det samme gør sig også gældende, hvis du midlertidigt skifter fra en stor til en lille bil.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk