Hvad søger du?

Spørgsmål & svar: Tour de France

Senest opdateret: 8. marts 2022

Generelt om brolukning den 2. juli

Hvornår er broen lukket

Motorvejene omkring Storebæltsbroen bliver forventeligt lukket kl. 13. Broen kan ikke passeres mellem kl. 13 og 18, mens cykelrytterne krydser broen. Motorvejene kan blive spærret allerede kl. 12.30.

Det anbefales, at du så vidt muligt undlader at køre over Storebæltsbroen lørdag den 2. juli og i stedet tager toget eller kører ud i sommerlandet torsdag, fredag eller venter til søndag den 3. juli.

Hvorfor er broen lukket, når der er Tour de France?

Myndighedsbeslutningen om at lukke Storebæltsbroen for trafik i begge spor er truffet ud fra en samlet vurdering af sikkerheden og muligheden for fremkommelighed. Beslutningen er bl.a. truffet med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere events på Storebæltsbroen samt betydningen af Tour de France for trafikken andre steder i Danmark.

Trafik ned til broen

Kan man dreje fra ved en frakørsel før broen?

Ja. Motorvejene bliver spærret ved Nyborg V og ved Slagelse V.

Storebæltsbroen lukker for biltrafik fra kl. 13, men motorvejene, der fører til Storebæltsbroen, kan blive spærret allerede fra kl. 12.30 lørdag den 2. juli af hensyn til trafiksikkerheden mellem de to afkørsler Nyborg V og Slagelse V. De mere præcise tidspunkter for afspærringen af motorvejene vil blive meldt ud på et senere tidspunkt. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk

 

Kan man risikere at holde i kø til betalingsanlægget

Motorvejene bliver spærret ved Nyborg V og ved Slagelse V, før man ankommer til Storebæltsbroen.

Hvis jeg ikke når over broen, inden den lukker, skal jeg så vente i 5 timer?

Ja, vi anbefaler derfor at du sørger for at komme afsted i god tid eller at du kører på andre dage. Hvis du ikke når over, før broen lukker, bliver du i videst muligt omfang ledt væk fra selve motorvejen.

Hvad gør jeg, når jeg holder på motorvejen, og der er spærret?

Skulle det ske, vil du i videst muligt omfang blive ledt af motorvejen. Der kan opstå kødannelser i løbet af dagen. Forhold dig som du plejer, når der opstår kødannelser, og følg anbefalingerne fra myndighederne.

Trafikinfo og alternative muligheder

Hvordan kan jeg holde øje med trafikken på dag?

trafikinfo.dk vil man i god tid inden afviklingen af Tour de France kunne se spærringer på og langs ruten, planlægge sin tur og få information om den aktuelle trafiksituation.

Hvilket tidspunkt er bedst at køre over broen den 2 juli?

Det anbefales, at du så vidt muligt undlader af køre over Storebæltsbroen lørdag den 2. juli og i stedet kører ud i sommerlandet eller på sommerferie torsdag eller fredag - eller venter til søndag den 3. juli.

Hvornår vil der være normal trafik efter løbet er slut?

Først ud på aftenen vil trafikafviklingen være normal igen. Det anbefales, at du så vidt muligt undlader at køre over Storebæltsbroen lørdag den 2. juli og i stedet kører ud i sommerlandet eller på sommerferie torsdag, fredag eller søndag den 3. juli. 

Hvilke andre muligheder har jeg for at komme over Storebælt, mens broen er lukket?

Togtrafikken over Storebælt bliver ikke berørt af den midlertidige lukning af vejbanerne over broen. DSB sætter længere tog ind og opfordrer kunderne til at rejse i god tid og købe retur- og pladsbilletter til rejsen.

Færgerne byder på et alternativ til den lukkede bro. Det gælder Molslinjens hurtigfærger i nord og færgerne hos Langelandslinjen i syd. For begge ruter gælder det, at der forventes meget trafik i dagene omkring Tour de France. Det er derfor en god idé at bestille billet i god tid og sørge for, på selve rejsedagen, at komme hjemmefra i god tid.

Praktisk om løbet

Hvor kan man se cykelløbet fra som tilskuer, når rytterne krydser Storebælt?

Du kan finde information om tilskuerpladser på de omkringliggende kommunernes hjemmesider. Kommunerne er Slagelse og Nyborg.

Må jeg sejle under broen, mens cykelrytterne krydser broen?

Ja. Du skal følge havets færdselslov og må ikke ligge stille i sejlrenden.

Kører rytterne over uanset, hvordan vejret er?

I tilfælde af ekstreme vejrforhold på Storebæltsbroen vil løbsledelsen i samarbejde med danske myndigheder vurdere, om det er forsvarligt for cykelrytterne og Tour de France-karavanen at krydse broen.

Kan man besøge Sprogø den 2. juli?

Der er ikke åbent for offentligheden på Sprogø.

Hvorfor kører rytterne over Storebælt på en af sommerferiens største rejsedage?

Tour de France begynder normalt i den første weekend i juli, og det er også tilfældet i år, hvor de tre første etaper køres i Danmark. Storebæltsbroen er valgt som en del af ruten pga. den sportslige udfordring, og fordi det er en unik mulighed for at vise broen frem for hele verden.

Får jeg turene gratis eller med ekstra rabat på dagen?

Nej, Storebælt tilbyder ikke gratis ture over broen. Du kan få rabat, hvis du har en bizz eller betaler med nummerpladen og har en Storebælt privataftale. Læs mere.

Der gælder andre rabatordninger for erhvervskunder - læs mere.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk