Hvad søger du?

6 marts 2024

Afbrænding af naturarealer på Sprogø

Torsdag den 7. marts vil Sund & Bælt foretage et afbrændingsforsøg på et afgrænset område på Sprogø. Formålet med forsøget er at styrke biodiversiteten og optimere driften på arealer, hvor høj vegetation vanskeliggør væksten af blandt andet sjældne urter.

Krydser du Storebæltsbroen torsdag den 7. marts, vil du måske bemærke, at der stiger en smule røg op fra Sprogøs naturarealer. 

Det skyldes, at Sund & Bælt sætter gang i et forsøg med afbrænding af naturarelaer. Formålet er, at fremme biodiversitet på arealer, hvor høj vegetation udkonkurrerer mere eller mindre sjældne urter. Derudover har afbrænding et driftsmæssigt potentiale, da metoden kan anvendes på skråninger og områder, der er vanskelige at vedligeholde.

I første omgang vil forsøget blive udført på udvalgte arealer ved Halsskov og på Sprogø. Den første afbrænding er planlagt til torsdag den 7. marts. Det præcise tidspunkt afhænger af vejret, hvor særligt blæst har betydning for, hvornår det er muligt at udføre afbrændingen. Derfor er der også risiko for, at afbrændingen aflyses eller igangsættes i sidste øjeblik.

Hvis forsøgene er en succes, er planen at anvende afbrænding som en naturlig del af drifts- og naturplejen på andre af Sund & Bælts arealer omkring Halsskov og på Sprogø.

Afbrænding understøtter Sund & Bælts bæredygtighedsstrategi, hvor målet blandt andet er at skabe et positivt aftryk på natur og biodiversitet.

Fakta om afbrænding som metode

  • Afbrænding er i dag en anerkendt og brugt metode inden for drift- og naturpleje, som både Vejdirektoratet og Banedanmark benytter på deres bane- og vejanlæg. Det gælder også en række kommuner, som ønsker at styrke biodiversiteten på arealer, hvor f.eks. afgræsning med dyr ikke er muligt.

  • Det er virksomheden Natur360, der leverer biologisk rådgivning om forvaltning og naturpleje for både private og offentlige virksomheder, som vil foretage afbrændingen. Målet er, at Sund & Bælt på sigt selv vil kunne stå for driften.

  • Slagelse Kommune har givet tilladelse til afbrændingen. Sund & Bælt har desuden involveret Beredskabet i Slagelse, som er indforstået med arbejdet.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk