Hvad søger du?

15 maj 2023

Dobbeltrettet trafik på Storebælt i uge 21, 2023.

Der skal færdiggæres asfaltarbejde på broen i nattetimerne, hvilket gør, at vi er nødsaget til at lukke broen ned kortvarigt og omlægge til dobbetlrettet trafik.

I næste uge bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens vestbro for at færdiggøre asfaltsarbejde til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt er lettere at køre på, og derved reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen.

 

Læs mere om arbejdet her.

Se hvad det betyder for trafikken her.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk