Hvad søger du?

11 december 2020

Efterårskampagne skal øge sikkerheden i blæsevejr

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebælt til en grøn rabat fra den 1. januar 2021.

De næste uger sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne, som skal hjælpe trafikanter med at finde ud af, hvornår det er sikkert at køre over Storebælt i kraftigt blæsevejr.

I vinterhalvåret blæser det ofte kraftigt over Storebælt, og det giver problemer for de såkaldte vindfølsomme køretøjer, som derfor advares mod at køre over broen, når det blæser. Men hvad er et vindfølsomt køretøj egentligt? Det skal kampagnen forsøge at gøre os alle lidt klogere på. Målet er at øge trafiksikkerheden og nedbringe antallet af uheld, der er forårsaget af vind.

Hvert år vælter vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Det skaber kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter. Kampagnen skal være med til at klæde trafikanterne bedre på til at kunne vurdere, om det er forsvarligt at køre over eller ej. Beslutningen er i sidste ende førerens eget ansvar.

Ved at informere bredt ud om de forskellige vindtrin og hvornår, der advares mod at køre over med vindfølsomme køretøjer er håbet, at flere trafikanter vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt.

Vindfølsomme køretøjer er fx lukkede trailere, lastbiler uden eller med let last samt påhængsvogne til lastbiler og i nogle tilfælde også campingvogne. Særligt tværvinden er problematisk – altså når vinden kommer fra siden. Og ved pylonerne og ankerblokkene kan kraftige vindstød ofte give voldsomme ryk i bilerne, som skaber farlige situationer

Allerede ved 10 m/s skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de kører over broen. Når vinden kommer over 15 m/s og sidevind fraråder Storebæltsbroen kørsel over broen for vindfølsomme køretøjer, og når vinden de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen.

Vind (nord/syd)

Information på Storebæltsbroen

Hård vind (10 m/s)

Gult blink og skilte på broen advarer vindfølsomme køretøjer mod sidevind

Stiv kuling (15 m/s) og tværvind

Vindfølsomme køretøjer (fx lette lastbiler eller personbiler med campingvogne og trailere) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 80 km/t.

Stiv kuling (15 m/s) og tværvind

Vindfølsomme køretøjer (fx lette lastbiler eller personbiler med campingvogne og trailere) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 50 km/t.

 Storm (25 m/s)

Broen lukkes for al biltrafik med bomme. Skilte informerer om lukningen og om forventet genåbningstid ved de sidste afkørsler før broen.

Ved pylonerne (de 254 m høje søjler over kørebanen, der bærer broen) og ankerblokkene (de store trekantede blokke under kørebaneniveau) opstår der turbulens, der øger risikoen for kraftige vindstød. Vi anbefaler derfor, at du sænker hastigheden, når du passerer pyloner og ankerblokke.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk