Hvad søger du?

11 december 2020

Grøn erhvervsrabat på Storebælt

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebælt til en grøn rabat fra den 1. januar 2021.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebælt til en grøn rabat fra den 1. januar 2021.

Grøn rabat samler de tre nuværende rabattyper; erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat til én grøn straks-rabat. Alle erhvervskøretøjer med en Storebælt erhvervsaftale, der kører grønt og samtidig benytter automatisk betaling, kan opnå rabatten.

At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euronorm 6, eller er en el- eller brintbil. Lastbiler og busser kan opnå en grøn rabat på 13 pct. For erhvervspersonbiler bliver den grønne rabat endnu højere, da den grønne rabat også indeholder 2018 takstnedsættelsen for automatisk betaling på 15 pct. og samlet er på knap 28 pct.

Priser for passage for erhvervskunder uden og med grøn rabat

Køretøjstype

 Listepris 2021

Rabatpris 2021

MC / personbil under 3 m

130

92

Personbil under 6 m

245

177

Personbil med anhænger

375

270

Lastbil under 10 m

610

531

Lastbil 10 til 20 m

965

840

Lastbil over 20 m og under 60 t

1.450

1.262

Særtransporter

4.965

4.320

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia. kr.

Læs mere om de grønne rabatter

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk