Hvad søger du?

14 juni 2024

Storebæltsbroen fylder 26 år

Den 14. juni er det 26 år siden, at de første biler kørte over Storebæltsbroen. Samtidig er det et år siden, eksperter inden for natur og miljø dystede om at udvikle de bedste forslag til at styrke biodiversiteten på og omkring Sprogø. Nu har nogle af idéerne udviklet sig til konkrete tiltag, som er blevet godkendt af Kystdirektoratet.

På workshoppen ’Naturens Døgn’ sidste år mødtes eksperter indenfor natur og miljø – på broens 25 års fødselsdag - for at debattere og udvikle tiltag ved en ambitiøs workshop på Sprogø.

Nu er Storebæltsbroen blevet et år ældre, og imellemtiden har nogle af idéerne udviklet sig til konkrete tiltag, som nu er blevet godkendt af Kystdirektoratet, og er klar til at blive søsat.

En ny sø til den sjældne, grønbrogede tudse

Et af tiltagende er etableringen af en ny sø, der skal forbedre levevilkårene for den sjældne, grønbrogede tudse på Ny Sprogø. Tudsen har længe levet på Gl. Sprogø, men er også blevet registreret på den menneskeskabte del af øen. 

Man håber, at den nye sø kan være med til at øge bestanden af den grønbrogede tudse på Ny Sprogø. 

Udover søen etableres også en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen. Desuden laves der også to faunapassager, som skal sikre særligt edderfugleungers passage fra reden på land hen over kystsikringen og ud i havet.

Baggrund
14. juni 2024 er det 26 år siden, de første biler kørte over Storebælt og dermed krydsede Sprogø. Øen var blevet fire gange større under anlægsarbejdet, og ved indvielsen af broen i 1998 fremstod de nye områder golde. Derfra startede en proces med naturgenopretning og landskabspleje, som har betydet, at Sprogø i dag fremstår som et frodigt naturområde med en stor variation af dyr og planter.

Men Sund & Bælt vil gøre mere for naturen – både på Sprogø, i havet omkring samt på områderne ved Nyborg og Korsør, hvor broen rammer land.  

Sidste år mødtes eksperter indenfor natur og miljø på workshoppen ’Naturens Døgn’ for at debattere og udvikle tiltag på Sprogø.

Her blev en vinder kåret, præmieret af Transportministeren, og nu har Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk