Hvad søger du?

17 april 2023

Vindafskærmning på Storebæltsbroen

Hos FORCE Technology lavede Sund & Bælt i foråret 2021 forsøg på en model af Storebæltsforbindelsens højbro. Forsøget, som blev lavet i en vindtunnel, skulle undersøge effekten af vindafskærmning omkring broens pyloner.

I videoen ses et udsnit af en pylon, hvor der på den ene side af pylonen ikke er monteret vindafskærmning. Her ses en hurtig strømning af vind med store hvirvler. På den anden side af broen er der opsat vindafskærmning, hvilket giver en meget mere jævn strømning omkring pylonen. Den positive effekt, som vindafskærmningen giver, er altså tydelig. 

Afskærmningen skal være med til at reducere antallet af væltede køretøjer på broen og vil dermed styrke sikkerheden og gøre det mere komfortabelt at passere broen i blæsevejr. 

For at kunne observere vindens strømning er der i forsøget tilsat kunstig røg og grønt laserlys i et vandret plan et stykke over vejbanen.  

Ønsker du at vide mere den nye vindafskærmning, kan du læse mere i pressemeddelelsen her. 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk