Hvad søger du?

Pendlerrabat på Storebæltsbroen

Du får automatisk pendlerrabat, når du som privatkunde pendler over Storebæltsbroen mere end 14 gange på en måned. Der er ingen forudbetaling, og du kommer aldrig til at betale for mere, end du bruger.

Automatisk rabat

Du får automatisk pendlerrabatten, når du betaler med bizz eller nummerplade. Hvis du er berettiget til andre rabatter, får du også dem.

Ingen tilmelding

Der er ingen forudbetaling, og du betaler kun for de ture, du kører.

Fleksibilitet

Hvis du har bizz, kan du frit skifte mellem to biler i samme klasse inden for en kalendermåned.

0 kr. mellem 14 og 50 ture

Den automatiske pendlerrabat gør det enkelt for dig, der bor på den ene side af broen og arbejder på den anden side.

Kører du mere end 14 ture over broen om måneden, så kører du som pendler, og du får automatisk pendlerrabat. 

Du betaler normalpris for automatisk betaling for de første 14 ture i en kalendermåned. Kører du flere ture i den måned, så koster de dig 0 kr.

Kører du over 50 ture i en kalendermåned, så betaler du igen normalpris for automatisk betaling.

Eksempel

Hvis du pendler i en almindelig personbil er prisen 196 kr. pr. tur for de første 14 ture i en kalendermåned. Herefter betaler du 0 kr. pr. tur resten af måneden. Kører du mere end 50 ture i den måned, betaler du igen 196 kr. pr. tur.

Arbejder du f.eks. 22 dage om måneden, betaler du samlet 2744 kr. for en måned.

Hvis du kører i microbil eller  tur/retur i weekender eller aften kan det være billigere.

Husk, at du som pendler kan få et særligt skattefradrag, når du pendler over broen, så den reelle udgift for dig er lavere. I beregneren nedenfor kan du se præcis, hvad pendlerrabatten betyder for dig, og du kan se, hvad det koster dig pr. tur både før og efter skattefradraget. 

Se, hvad pendlerrabatten betyder for din økonomi

Køretøj 3-6 meter
1 ture
pr. måned

Du kan få automatisk pendlerrabat, hvis...

du betaler med bizz eller nummerplade

Har du en bizz eller nummerpladebetaling fra Brobizz får du rabatten automatisk. Du skal ikke tilmelde dig, og du betaler kun for de ture, du kører. Har du bizz eller nummerpladebetaling hos ØresundPay eller en anden udsteder, skal du tjekke hos din udsteder, om du har en Storebæltsaftale tilknyttet.

Du skal betale på samme måde på alle turene - altså enten med bizz eller nummerplade. 

Bruger du bizz, kan du frit skifte mellem to biler i en kalendermåned. Det gør det nemt og fleksibelt, hvis I har to biler i husstanden. Kører du med nummerpladebetaling er det kun den ene bil, der kan få automatisk pendlerrabat i en kalendermåned.

du ikke har andre aftaler

Du kan få automatisk pendlerrabat som privatkunde, når du ikke i forvejen har  Storebælt Handicapaftale eller en Storebælt Erhvervsaftale. 

Er du berettiget til weekend- eller aftenrabat, får du den på de ture, hvor du betaler mere end 0 kr. 

 

Spørgsmål og svar om pendlerrabatten

Hvilken periode beregnes rabatten ud fra?

Antallet af ture og rabat beregnes for en kalendermåned fra den 1. dag i måneden til og med den sidste dag i måneden. 

Hvad gør jeg, hvis jeg tidligere har haft en Storebælt Pendleraftale?

Du har fået en e-mail fra Brobizz, der fortæller, hvad du skal gøre i perioden frem mod 1. maj 2023, hvor den nye pendlerrabat træder i kraft. Du kan også læse mere på denne side hos Brobizz.

Kan jeg skifte mellem flere biler?

Har du bizz, kan du frit bruge bizzen i to forskellige biler i samme klasse i en kalendermåned. Det er de to første biler, du kører over broen med i den måned, der kan få pendlerrabat. Når en ny måned starter, så er det igen de to første biler, du kører over broen med i den måned, der får pendlerrabat. 

Har du nummerpladebetaling, får du kun pendlerrabatten for kørsel med den bil, som nummerpladebetalingen er bestilt til. 

Hvad gør jeg i ferier?

Du kan bare holde ferie. Du skal ikke huske at afmelde dig noget, og kører du mindre end 14 ture i en kalendermåned, så betaler du kun for de ture, du kører. 

Kan jeg få rabat med motorcykel?

Ja, det kan du godt. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke automatisk kan skifte mellem en motorcykel og en bil inden for samme kalendermåned, da de to køretøjer kører til forskellig pris. Vil du gerne kunne benytte både motorcykel og bil og få alle ture til at tælle med, når vi beregner den automatiske rabat, så skal du kontakte Storebælts kundeservice. Så kan du vælge, at du med din motorcykel kører til samme pris som en bil og dermed tæller alle dine ture med, når pendlerrabatten beregnes. 

Kan jeg få skattefradrag?

Ja, du kan få det særlige brofradrag, hvis du kører som pendler på Storebæltsbroen. I pendlerberegneren ovenfor kan du se prisen, du betaler samt din udgift efter skattefradrag.

Du kan også læse mere om fradraget hos skat.dk

Jeg er erhvervskunde - kan jeg få automatisk pendlerrabat?

I kan ikke få automatisk pendlerrabat som erhvervskunde.  I stedet kan I få en pendleraftale for erhverv. Brobizz A/S er i øjeblikket den eneste udsteder af Pendler Erhverv. Du skal derfor være oprettet hos Brobizz A/S og tilmeldt en Pendleraftale Erhverv.

Du kan læse mere om priser og hvordan du gør på denne side.

Hvilke antagelser ligger bag resultaterne i pendlerberegneren?

Pendlerberegneren viser, hvad pendlerrabatten betyder for din økonomi efter skat.

Som pendler over Storebælt kan du få et særligt brofradrag, og det er der taget højde for i beregneren. Beregneren viser således konsekvenserne for din økonomi efter skat pr. tur, hvis alle ture er ture, du kører som pendler.

Når du taster ind, hvor mange ture du kører i en kalendermåned, så giver beregneren dig et overblik over den samlede økonomi for alle dine ture i en kalendermåned.

Du kan også se, hvor meget, du opnår i pendlerrabat, idet beregneren giver dig forskellen på økonomi pr. tur efter pendlerrabat og den pris, du betaler med bizz eller nummerplade, hvis du ikke er pendler.

Bemærk, at beregneren ikke tager højde for, at du kan kombinere pendlerrabatten med andre rabatter. Hvis du er berettiget til weekend-, aften- eller helligdagsrabat, så får du også den på ture, som du betaler mere end 0 kr. for.

Beregneren tager ikke højde for særlige skatteforhold, men bruger en generel antagelse. Det særlige skattefradrag for bropassage er pt. 110 kr. pr. tur. Den reelle effekt vurderes til at være 33 kr. pr. tur.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk