Hvad søger du?

Grøn rabat på Storebæltsbroen

Hvis dit erhvervskøretøj lever op til kravene for Grøn rabat, kan du spare 13% på turen over Storebæltsbroen.

Grøn rabat

Grøn rabat er en straksrabat på 13% pr. passage, som fratrækkes listeprisen og tildeles "grønne" erhvervskøretøjer. For at opnå Grøn rabat er der en række krav, der skal være opfyldt. Se en prisoversigt her

Sådan opfylder du kravene for Grøn rabat

  • Køretøjet skal minimum opfylde Euronorm 6 eller være en el- eller brintbil. 
  • Køretøjet skal være registreret på en Storebælt Erhvervsaftale.
  • Køretøjet skal benytte automatisk betaling som bizz eller nummerplade, og køretøjets nummerplade, landekode og euronorm eller drivmiddel skal være registreret hos din udsteder.* De registrerede data skal være tilknyttet den automatiske betalingsløsning, som anvendes på turen over Storebæltsbroen - og svare til det køretøj, som den automatiske betalingsløsning er monteret i.

*Udstedere: Brobizz A/S, Øresundsbron, DKV, TotalEnergies, AutoPASS, Telepass, Toll4Europe, Axxès, tolltickets og SkyttelPASS

Intet administrationsgebyr, hvis dit køretøj er fra Danmark, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien, Litauen og Finland

Er dit køretøj indregistreret i et af følgende lande: Danmark, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien, Litauen og Finland, vil A/S Storebælt foretage en automatisk validering i det pågældende lands motorregister. Der betales ikke administrationsgebyr. 

Køretøjer fra øvrige lande betaler gebyr

Kommer dit køretøj fra et andet land end de syv nævnte lande, skal du fremsende registreringsattester (pdf-format) samt VIN-nummer/stelnummer for hvert af dine køretøjer til enten dit udstederselskab eller til A/S Storebælt. På denne måde opnår du også rabat. Fremgår Euronormen ikke af din registreringsattest, skal dokumentation for Euronorm fremsendes som en del af pdf-filen.

For den manuelle håndtering af registreringsattester og kontrol af VIN-nummeret betaler du et administrationsgebyr på 200 kr. pr. registreringsattest. 

Gå til bestilling af Storebælt Erhvervsaftale og/eller upload registreringsattest her 

Spørgsmål og svar om Grøn rabat

Kan vi få rabat med vores erhvervskøretøjer, hvis vi ikke opfylder kravene for Grøn rabat?

Erhvervskunder, der anvender køretøjer, der ikke opfylder kravene for Grøn rabat, betaler listepris, uanset om de betaler med kort, kontant, bizz eller nummerplade, og uanset om de har en Storebælt Erhvervsaftale.

Hvad er Euronorm?

Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye køretøjer må forurene og fortæller dermed noget om køretøjet miljøegenskaber. 

Euronormen reguleres af EU. Det betyder, at alle nye køretøjer, som sælges i EU, skal overholde den gældende norm, uanset hvor i verden, de er produceret. 

Gennem årene er kravene blevet skrappere. Kravene betyder, at det enkelte køretøj udleder færre stoffer.

Diesel og benzinbiler har hver deres Euronorm med forskellige krav til udledning. Det samme har varevogne, busser, lastbiler, motorcykler og knallerter. Hybridbiler har også en Euronorm, men elbiler har ikke nogen Euronorm, da de ikke har nogen udledning.

Find køretøjets Euronorm

Du kan til enhver tid se køretøjets Euronorm på registreringsattesten eller ved at slå det op i Motorregistret

Hvad sker der, hvis der er uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj?

Storebælt vil foretage kontrol af registrerede oplysninger, og er der uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj, kan A/S Storebælt udstede et tillæg på 600 kr. pr. tur, der er kørt med uberettiget rabat.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk