Hvad søger du?

Privatlivspolitik for storebaelt.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan A/S Storebæltsforbindelsen (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med kørselsoverfarter og passager på Storebæltsbroen, din Kundeaftale med A/S Storebælt, din brug af A/S Storebælts hjemmeside www.storebælt.dk samt i forbindelse med kommunikation til/fra dig.

Se også vores cookiepolitik


1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:


A/S Storebæltsforbindelsen
Vester Søgade 10
1601 København V


CVR-nummer: 10634970
E-mail: persondata@storebaelt.dk
Telefon: +45 33935200


(Herefter kaldet “Storebælt”).

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Kundeaftale med A/S Storebæltsforbindelsen. (Lokal aftale, Handicap aftale, Pendlerrabat, Autocamper aftale)

Storebælt kan behandle følgende almindelige personoplysninger om Kunden, når Kunden indgår en Kundeaftale med Storebælt:

Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer), registreringsnummeret samt stelnummer på det køretøj der er tilknyttet, OBE-serienummer, kundenummer hos udstederselskabet, lokationsdata, billeder af køretøj, evt. motorkøretøjstype, vægt og miljøklasse på køretøjet, benzinkortnummer, evt. bankoplysninger.

For Storebælt’ erhvervskunder, behandles desuden virksomhedsnavn, CVR-nr. og kontaktoplysninger på en kontaktperson.

Formål

Storebælt modtager og behandler oplysninger om Kunden, herunder navn, adresse, e-mail, registreringsnummer for køretøjet og OBE-serienummer fra den Udsteder som Kunden har afgivet oplysninger om, med det formål at administrere og vedligeholde Kundeaftalen med Kunden til brug for kørselspassager og overfarter således at Kunden opnår den aftalte rabat.

Storebælt vil udveksle opdateringer af oplysningerne med Udstederen, så længe Aftalen er gældende, med det formål at sikre korrekt opkrævning og betaling.

Kontaktoplysninger og de personoplysninger der måtte fremgå af en henvendelsen fra Kunden, behandles endvidere med det formål at besvare og administrere Kunders henvendelser til Storebælts kundeservice funktion og med det formål at udsende servicemeddelelser. Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos Kunden.

Hvor Storebælt har en formodning om, at Kunders kontaktoplysninger ikke er ajourført, f.eks. hvis Storebælt har forsøgt at udsende fysisk eller elektronisk post og posten kommer returmed besked om ugyldig adresse, kan Storebælt indsamle oplysninger fra andre kilder, såsom CVR, en operatør eller samarbejdspartner med det formål at administrere og sikre korrekt ajourføring af kontaktoplysningerne på Kunderne.

Oplysningen om at en Kunde ønsker at oprette en Handicap aftale med Storebælt behandles til det formål at oprette og administrere en Storebælt Handicap aftale. Disse oplysninger indsamles fra Dansk handicap forbund. Storebælt kan videregive disse oplysninger til en leverandør som bistår i administration af Handicapaftalen.

Kunden vil automatisk opnå pendlerrabat, hvis kunden inden for den samme måned har foretaget mere end 14 ture på sin nummerpladebetalingsaftale, eller hvis kunden har foretaget mere end 14 ture på sin bizz med højst 2 forskellige nummerplader. Der benyttes kundens registreringsnummer, OBE-serienummer samt lokationsdata.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som Kunden er part i).
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (Samtykke) for behandling og videregivelse af personoplysninger til brug for administrationen af en Handicapaftale.

Opbevaring

Storebælt opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Personoplysninger i relation til Kundens aftaleforhold opbevares så længe der eksisterer et Kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet.
Modtagelser og besvarelse af henvendelser i Kundeservice opbevares i 13 måneder og, hvor disse vedrører bogføringspligtige oplysninger, opbevares disse i 5 år plus indeværende år.
Personoplysninger i forbindelse med et søgsmål opbevares så længe sagen er verserende og op til 10 år efter at søgsmålet er afsluttet.

2.2 Storebælts hjemmeside

Kategorier af personoplysninger
Storebælt kan behandle følgende almindelige personoplysninger om Kunden eller andre fysiske personer, når de anvender Storebælts digitale platforme:

Personoplysninger, som nævnt i afsnit 2.1, anvendte enheds IP-adresse, typen af enhed der anvender Storebælts digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon) samt generel digitale adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Storebælts hjemmesider og på Storebælts sider på de sociale medier.

Formål

Storebælt behandler Kunders og andre besøgendes personoplysninger på de digitale platforme til nødvendige, statistiske og funktionelle formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Storebælts digitale platforme f.eks. for at vedligeholde Storebælts’ digitale platforme. Dele af behandlingen er foretaget på baggrund af en cookieindsamling hos Storebælt selv eller via tredjepartcookies. Se nærmere herom i Storebælts’ cookiepolitik her

Kilderne som nærværende personoplysninger er indsamlet fra til ovenstående formål er Kunden eller Storebælts’ hjemmesider og andre online kilder/hjemmesider, hvortil der er sat tredjepartcookies, se nærmere herom i Storebælt’ cookiepolitik her: 


Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Storebælt legitime interesse er at optimere og vedligeholde sine digitale platforme samt at målrette markedsføring.

Opbevaring

Storebælt opbevarer Kundernes og andre besøgendes personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Personoplysninger i relation til Kundens Kundeforhold og digitale adfærd i relation hertil, som ikke er baseret på en cookieindsamling, opbevares så længe der eksisterer et kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet med Kunden.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Storebælt' cookiepolitik her

2.3. Spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, behandler Storebælt almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Formål

Kontaktoplysningerne behandles med det formål at du kontaktes i forbindelse med spørgeundersøgelser, som er undersøgelser der har til formål at undersøge bestemte markedsforhold, tilfredshedsundersøgelser med det formål at optimere og understøtte driften med input fra din besvarelse.

Oplysninger er indsamlet direkte fra den registrerede.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Storebælts legitime interesse er at kunne administrere og understøtte driften samt at kunne infomere dig om væsentlige forhold.

Opbevaringsperioden

Personoplysninger i relation til tilfredshedsundersøgelser opbevares i op til 1 år.
Spørgeundersøgelser opbevares så længe det relevante område, der ønskes at blive undersøgt er igangværende.

2.4 Deltagelse i konkurrence

Kategorier af personoplysninger

Storebælt behandler konkurrencedeltageres almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. markedsføringssamtykke i forbindelse med en konkurrencedeltagelse.

Formål

Behandlingen sker med det formål at kunne kontakte vinderen af konkurrencen og i visse tilfælde til statistiske formål.

I visse tilfælde sker behandlingen også for at kunne sende markedsføring til konkurrencedeltageren, hvis konkurrencedeltageren har tilmeldt sig dette i forbindelse med konkurrencen. Storebælt kan endvidere behandle personoplysningerne for at målrette markedsføringen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvor Storebælts legtime interesse er at kontakte vinderen, foretage statistik, at udsende og målrette markedsføringen samt at sikre korrekt og ajourførte personoplysninger.

Opbevaring

Kontaktoplysninger afgivet af konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, opbevares indtil konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie.

Vinderens kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet fra præmiens modtagelse. Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares dog i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor præmien udloddes.

Kontaktoplysninger afgivet med henblik modtagelse af markedsføring opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at Kunden eller modtageren har trukket sit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage eller hvis Kunden eller modtageren ikke har åbnet sine nyhedsmails over en længere periode.

2.5 Optagelse af telefonsamtaler

Kategorier af personoplysninger

Storebælt behandler almindelige personoplysninger om personen, der henvender sig telefonisk til Storebælt’ Kundeservice funktion, såsom navn, telefonnummer, kundenummer fra udsteder, e-mail adresse, samt øvrige almindelige personoplysninger henvendelsen måtte vedrøre, hvis personen har samtykket til at Storebælt må optage telefonopkaldet.
Oplysningerne er indsamlet direkte fra den registrerede.

Formål

Formålet med behandlingen er dokumentation af samtalen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Kunden kan til enhver tid trække samtykket til behandlingen tilbage.

Opbevaring
Op til 3 måneder fra tidspunktet for optagelsen af samtalen.

2.6 Tilmelding til Trafikinfo

Kategorier af personoplysninger

Storebælt behandler almindelige personoplysninger om dig, når du er tilmeldt trafikinfo herunder: Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer).

Oplysningerne er indsamlet direkte fra den registrerede.

Formål

Trafikinformation og information om vejr- og trafikforhold på Storebæltsforbindelsen pr. e-mail eller pr. SMS i en permanent eller en begrænset periode.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Storebælts legitime interesse er at besvare henvendelser til Storebælt.

Storebælt indsamler oplysninger direkte fra dig.

Opbevaring

Storebælt opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

2.7 Betaling med kontant eller kort ved Storebælt anlægget (når Kunden ikke har en Storebælt-aftale)

Kategorier af personoplysninger

Storebælt behandler almindelige personoplysninger om Kunden herunder: Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer), billede af din bil og nummerplade, betalingskortoplysninger (ved kreditkortbetaling), benzinkort oplysninger (ved betaling med benzinkort), lokationsdata, køretøjstype.

Formål

Storebælt behandler oplysningerne med det formål at opkræve og administrere betalingen.
Oplysningerne er indsamlet direkte fra den registrerede eller fra det danske motorregister, hvis der ikke er modtaget retmæssig betaling ved en kørselspassage.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.f (legitim interesse), hvor Storebælt’ interesse er at opkræve for kørselspassagen.).

Opbevaring

Storebælt vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

I forhold til kontant og kreditkortbetaling opbevarer Storebælt billeder af din bil og nummerplade maksimalt i 180 dage efter gennemførelsen af transaktionen i overensstemmelse med reglerne i Lov om Sund & Bælt.
Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

2.8 Overvågning af Storebælt broen samt betalingsanlæg

Kategorier af personoplysninger

Storebælt behandler billede- og videomateriale om billister på Storebælt’ Broen og om Kunder i Storebælts betalingsanlæg. I materialet fremgår oplysninger om biltype, nummerplade, ejerforhold af et køretøj og lokationsdata.

Formål

Billede- og videomateriale på Storebæltsbroen anvendes til sikkerhedsmæssige formål for at sikre vejtrafikken.

Billede- og videomateriale der lagres anvendes til dokumentation i tilfælde af kørselspassager uden betaling.

Billede- og videomateriale fra betalingsanlægget kan endvidere anvendes ved spørgsmål om skyld i en forsikring sag ved påkørsel af betalingsanlægget.

Billede- og videomateriale kan endvidere blive videregivet til politiet når der foreligger en dommerkendelse.

Billede- og videomateriale på Storebælt’ Broen anvendes til at tilsikre de krav der måtte opstå i forbindelse med skader på broen forårsaget af dig.

Oplysningerne er indsamlet direkte fra den registreredes om udgangspunkt. Ved opgørelse af et krav eller i forbindelse med en forsikringssag, kan Storebæltsbroen foretage opslag i Motorregistret, hvorfor yderligere oplysninger om forsikringsforholdet ved køretøjet indsamles til dette formål fra denne kilde.

Der kan ske videregivelse af billede- og videomateriale til f.eks. Politiet ved efterforskningssager og i forbindelse med hastighedskontrol, til andre samarbejdspartnere i forbindelse med opgørelse af et krav for skader på broen eller betalingsanlægget eller til forsikringsselskaber.

Retsgrundlag

Opgørelse af krav i forbindelse med skader på broen og betalingsanlægget: EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.C (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse), jf. lov om Sund & Bælt § 17.
Forsikringssager: EU Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.F (interesseafvejningsreglen hvor Storebæltsbroens interesse er at opgøre et erstatningskrav).
Hastighedsmonitorering ved Storebæltsbroen: EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.E (nødvendig af hensyn til udførelse af opgave i samfundets interesse), jf. lov om Sund & Bælt §§ 3 og 17.
Videregivelse af videomateriale til f.eks. Politiet i forbindelse med efterforskningssager: EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.E sammenholdt med databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, jf. EU Databeskyttelsesforordningens art. 10.

Opbevaring

Billeder fra betalingsanlægget opbevares i 90 dage hvor de derefter automatisk slettes.
Billeder og videooptagelser fra Storebæltsbroen opbevares i 72 timer hvor de derefter automatisk slettes.

3. Modtagere af personoplysninger (Videregivelse og overladelse)

Storebælt videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Storebælt har indgået med dig eller i tilfælde af, hvis Storebælt ønsker at forfølge et krav eller tilgodehavende hos dig.

Storebælt anvender endvidere leverandører, hvortil Kundens personoplysninger overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse leverandører er databehandlere for Storebælt og behandler personoplysninger under instruks fra Storebælt. Storebælt har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

 

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Storebælt overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer Storebælt et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til Storebælt.

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Såfremt Storebælt behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger samt retten til at modsætte dig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Storebælt har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Når Storebælt behandler personoplysninger om dig, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte kundeservice@sbf.dk og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

Senest opdateret 7. juli 2023

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk