Hvad søger du?

Beredskab og sikkerhed

Det er vigtigt for os, at der er lige så sikkert at køre over Storebæltsbroen som at køre på motorvejsstrækninger på land.

24 timer i døgnet, 365 dage om året

Vind-, vejr- og trafikforholdene er anderledes på Storebælt end på almindelig motorvej. Det stiller særlige krav både til os, der er ansvarlige for drift og vedligehold på broen, og til dig som trafikant.

Storebæltsbroen er under normale forhold åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Da vinden for det meste blæser fra vest, og broen ligger i øst-vestgående retning, er der de allerfleste dage ikke problemer med selv en kraftig vind.

Højteknologisk brandbil rykker ud

Storebæltsbroen har en specialdesignet brandbil, også kaldet "Brosprøjten", som er en vigtig del af beredskabet på Storebæltsbroen.

Brandbilen er udstyret med en 14 meter lang bom sammen med en fjernstyret vandkanon, som kan sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder. Det betyder, at brandbilen er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.

Derudover er brosprøjten udstyret med en såkaldt bjærgningsgrill på bagenden, så den kan nødflytte køretøjer væk fra broen.

Alt mandskab på Station Korsør er uddannet i at bruge brandbilen, og Slagelse Brand og Redning har indsat den i operativ drift siden december 2020. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, så læs med hos Sund & Bælt.

Se også en demonstration af brandbilen her:

Mobile autoværn kan overlede trafikken

På Storebæltsbroen er der monteret såkaldte mobile autoværn. De gør det muligt at lede trafikken uden om en ulykke f.eks. brand ved en længerevarende lukning i én retning, eller når medarbejdere udfører vedligeholdsarbejde på broen.

De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, som er baseret på den nyeste teknologi på området. Ved at omdirigere trafikken, øger vi sikkerheden både for trafikanter, men også for medarbejdere når de arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Alt efter ulykkens omfang, vurderer vi i samarbejde med politiet om vi skal aktivere de mobile autoværn. Lukker et uheld kun forbindelsen kortvarigt, vil det kunne være til større gene end til gavn, da den samlede forsinkelse for bilisterne vil kunne blive større grundet nedsat hastighed og trafikkapacitet i begge retninger ved dobbeltrettet trafik.

Se film fra monteringsarbejdet af de mobile autoværn:

Sikkerhedsbrochure

I vores sikkerhedsbrochure "Kør sikkert over Storebælt" kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du er så uheldig at få motorstop på broen.

Download sikkerhedsbrochure

Et stort beredskab står klar

Det er afgørende, vi har et beredskab til rådighed for at mindske omfanget, hvis der sker et uheld for at passe på både trafikanterne og forbindelsen.

Vi vurderer jævnligt beredskabet på Storebæltsbroen. F.eks. har vi har øget indsatsen i forhold til brandsikring.

I samarbejde med relevante myndigheder er der etableret et beredskab, som er klart døgnet rundt, hvis der sker en ulykke på Storebæltsbroen. 

Disse instanser indgår i beredskabet for Storebæltsbroen:

  • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
  • Fyns politi
  • Slagelse Brand og Redning
  • Beredskab Fyn
  • Beredskabsstyrelsen Sjælland
  • Beredskabsstyrelsen Sydjylland
  • Sundhedsberedskabet Region Sjælland
  • Sundhedsberedskabet Region Syddanmark
  • Banedanmark
  • DSB
Et godt arbejdsmiljø

A/S Storebælt arbejder aktivt med at være en attraktiv arbejdsplads, der tager vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Målsætning er at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker.

Det er især arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejde på vores trafikanlæg og i betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, som er særligt kritiske. Vores indsats bygger på en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, som understøtter løbende forbedringer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk