Hvad søger du?

Kør nemt igennem betalingsanlægget

Skiltene ved Storebæltsbroens betalingsanlæg har forskellige farver. Det gør det nemt at se, hvilken bane du skal vælge.

Grøn bane: Ekspres

Her kan du kun køre igennem med automatisk betaling enten med bizz eller nummerplade. Har du en aftale om automatisk betaling med både bizz og nummerplade, vil din bizz altid blive prioriteret som betalingsmiddel. Du må højst køre 50 km/t gennem Ekspres-banerne.

Hvad betyder trafiklysene i betalingsanlægget?

Trafiklysenes betydning i betalingsanlægget er den samme som generelt i færdselsloven: GRØN betyder kør og både GUL og RØD betyder stop. Lyssignalet gælder kun for den nærmeste billist og skifter så snart, billisten har passeret det. De to trafiklys kan altså gælde for to forskellige billister.

Hvis banen er tom, vil trafiklyset midt i banen blinke GUL,  og trafiklyset ved bommen vil vise RØDT lys. Når en billist kører ind i banen, og en gyldig bizz eller nummerplade bliver aflæst, skifter begge trafiklys til GRØNT lys, og bommen går op. Billisten kan altså fortsætte igennem uden at stoppe.

Hvis anlægget ikke kan aflæse din bizz eller nummerplade, så vil trafiklysene forblive uændrede, og du skal køre frem til bommen og stoppe. Her kan der tilkaldes hjælp eller betales på anden vis. Efter betaling vil trafiklyset ved bommen skifte til GRØNT lys, bommen går op og banen kan forlades.

Hvis der er en forankørende billist, så er det vigtigt at holde øje med trafiklyset midt i banen. Når bil nr. 1 passerer trafiklyset midt i banen, skifter det fra GRØNT til GULT (kun hvis bil nr. 2 ikke har gyldig betaling) og gælder nu for bil nr. 2. Trafiklyset ved bommen viser fortsat GRØNT for bil nr. 1, indtil denne bil passerer bommen, hvorefter det skifter til RØDT, hvis bil nr. 2 stadig ikke har fået aflæst en gyldig betaling. Så snart bil nr. 1 er kørt helt ud af banen, vil bommen gå ned. Bil nr. 2 skal altså stoppe ved bommen og tilkalde hjælp eller betale på anden vis i automaten.

Hvis to eller flere biler i banen alle kan aflæses med gyldig betaling, så vil alle opleve at få GRØNT lys midt i banen og ved bommen. Bommen vil først gå ned, efter den sidste billist er kørt ud af banen.

 

Se her, hvordan du kører igennem de grønne Ekspres-baner:

Blå bane: Kort

Du kan bruge både danske og udenlandske betalingskort, lastbilkort og benzinkort i kortbanerne, men du kan også betale med eBooking, bizz og nummerplade.

Bommen åbner først, når du har valgt betalingsmiddel. Det giver dig mulighed for manuelt at vælge mellem betaling med bizz eller nummerplade.

Du kan bruge følgende kort

American Express, Dankort, Diners, Visa, Mastercard, JCB , Q8, Shell Card, YX Truck, Circle K, OK, Routex, UTA og DKV.

 

 

Gul bane: Kontant

Du skal benytte denne bane, hvis du ønsker at betale med kontanter.

I banen skal du bruge selvbetjeningsterminalerne, hvor du selv skal putte sedler og/eller mønter i terminalen – og på den måde betale for passagen.

Husk, at du altid kan få hjælp ved at trykke på den røde hjælp-knap på skærmen i terminalen. Vores medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig.

Du kan også betale med betalingskort, eBooking, bizz eller nummerplade i kontantbanerne. Det vil dog være hurtigere at betale med kort i kortbanerne.

Du kan både betale med Danske kroner (DKK) og Euro (EUR). Du får dog altid penge retur i danske kroner. Valuta afregnes i forhold til gældende dagskurs plus Storebælts vekselomkostninger.

Se, hvordan du betaler i de gule kontantbaner:

Sådan udregnes prisen

Når du kører gennem Storebælts betalingsanlæg, udregnes prisen automatisk ud fra opmåling af køretøjets længde og højde. Ved længdeopmåling medregnes hængertræk, udhængende eller løse genstande samt anhænger.

Det betyder, at hvis du f.eks. har en cykel bag på bilen, medregnes cyklen på din bils samlede længde.  

Tillægsafgift for manglende betaling

Kører du gennem betalingsanlægget uden at betale, opkræver A/S Storebælt en tillægsafgift på 600 kr. ud over den normale pris.

Det samme gør sig gældende, hvis der i forbindelse med opnåelse af Grøn rabat for erhvervskøretøjer er uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj. Her vil der ligeledes være tale om en tillægsafgift på 600 kr.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk