Hvad søger du?

Broløb i anledning af Storebæltsbroen 25 års fødselsdag

Lørdag den 10. juni vil 10.000 løbere løbe over Storebæltsbroen fra Knudshoved til Korsør for at fejre broens 25 års fødselsdag.
Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de sydlige spor.
Følg med her, hvor vi informerer om trafikafviklingen.

Godt at vide

Broløb over Storebæltsbroen

Hos løbsarrangøren kan du blive meget klogere på det store løb over broen.

Læs mere her

Trafikstatus på dagen

Hold dig orienteret om dagens aktuelle trafikstatus på og omkring Storebælt på Vejdirektoratets trafikkort.

Se Trafikkortet

Storebæltsbroen 25 år

Læs mere om fødselsdagen og fejringen.

Klik her

Dobbeltrettet trafik mellem kl. ca. 16.00 og 20.30

Under broløbet vil der være dobbeltrettet trafik i de sydlige spor i retning mod Sjælland. Vejens status ændres fra motorvej til almindelige landevej med en hastighed på 80 km/t. Omlægningen sker fra kl. 15.30., hvor der lukkes i op til 20 minutter i begge retninger. Det forventes, at trafikken er omlagt til normal igen på hele forbindelsen omkring kl. 21.00.

Den nedsatte hastighed forventes ikke at genere trafikken væsentligt pga. de lave trafiktal i perioden, men der vil være risiko for kødannelse og ventetid, hvis der sker et uheld eller i forbindelse med ”kigge-kø”.

Vi anbefaler derfor, at du kører hjemmefra i god tid og gerne passerer broen før kl. 14.00.

Respekter hastighedsbegrænsningen på 80 km/t, så alle kommer over broen i god behold, mens løbet afvikles og hold afstand til den forankørende bil.

Du kan læse mere om løbet her.

Trafik & Vejr

Vinden på broen kan være strid og kommer til at spille en vigtig rolle for løberne. Besøg Trafik og Vejr, hvor du kan orientere dig om vind, trafikstatus og sikkerhed på broen. 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk