Hvad søger du?

17 marts 2023

Ny pendlerrabat gør det nemmere at bo på den ene side af broen og arbejde på den anden

1. maj 2023 lancerer Storebælt en automatisk pendlerrabat, som skal gøre det enklere at pendle over broen mellem hjem og arbejde. Vurderingen er, at flere pendlere vil få rabat end tidligere.

Når privatkunder fremover kører over Storebælt mere end 14 gange på en kalendermåned, så kan de automatisk få pendlerrabat.

Kunderne får pendlerrabatten, når de betaler med bizz eller nummerplade, og de skal hverken forudbetale eller tilmelde sig. Det gør det let og fleksibelt for den enkelte at pendle mellem hjem og arbejde på tværs af landsdele. Dermed understøtter pendlerrabatten arbejdskraftens mobilitet.

Den automatiske pendlerrabat afløser Storebælt Pendler for privatkunder, hvor pendlere skulle tilmelde sig og forudbetale for minimum 30 dage. Den nye automatiske pendlerrabat er bl.a. sammensat ud fra feedback og ønsker fra kunderne og er en del af A/S Storebælts målsætning om at gøre det nemmere at være bilist.

Den automatiske pendlerrabat betyder, at pendlere fremover kun kommer til at betale for de ture, de rent faktisk kører. De skal ikke kende deres kørselsbehov på forhånd, og de risikerer ikke at have betalt for en hel måned, hvis de bliver syge eller ikke har de arbejdsdage på den anden side af broen, som de regnede med.

Pendlere, som hidtil har kunnet planlægge deres kørselsbehov og brugt deres nuværende Storebælt Pendleraftale fuldt ud, kan opleve en mindre prisstigning. Pendlere, der ikke kan planlægge deres kørselsbehov, eller som kører aften, helligdage og weekend kan opleve et mindre fald i prisen. Det sidste skyldes, at den automatiske pendlerrabat kan kombineres med weekend- og aftenrabatter. Se eksempler i grafikken.

Storebælt A/S anslår, at der samlet set vil blive givet 3,2 mio. kroner mere i pendlerrabat om året.

Fakta om rabatten:

  • Rabatten følger kalendermåneden og er skruet sammen, så privatbilister betaler normalpris med bizz eller nummerplade for de første 14 ture i en kalendermåned. Derefter betaler de 0 kroner for de efterfølgende ture Kommer de op over 50 ture på en kalendermåned, betaler de igen normalpris
  • Kører en pendler fx 22 dage på en kalendermåned, og udnytter pendleren det særlige brofradrag, så er udgiften for at krydse Storebælt 28 kr. pr. tur efter skat.
  • Læs mere om den nye pendlerrabat her, hvor man også kan beregne pris pr. tur på baggrund af eget behov.

Note: Priserne, der er nævnt, tager udgangspunkt i en almindelig personbil med automatisk betaling (bizz eller nummerplade), som krydser Storebælt i dagtimerne på hverdage. Hvis man kører i microbil eller tur/retur i weekender eller aften kan det være billigere.

 

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk