Hvad søger du?

22 maj 2023

Hvad har Storebæltsbroen betydet for dig?

Den 14. juni 2023 har Storebæltsbroen 25-års jubilæum. Datoen markerer et kvart århundrede med en fast forbindelse mellem den østlige og vestlige del af landet. Derfor vil vi gerne høre, hvad broen har betydet for dig?

Det er snart 25 år siden, at den første bil kørte over Storebæltsbroen. Lige siden har tusindvis af køretøjer krydset broen hver eneste dag.

Men selvom broen i dag føles uundværlig for mange, er det "kun" 25 år siden, at turen over Storebælt var en mere kompliceret affære.

Dengang skulle man en tur ombord på en af Storebæltsfærgerne, der sejlede mellem Nyborg og Korsør. Uanset om du var i bil, lastbil, bus eller tog.

Hvilken betydning har broen haft for dig?

I anledning af Storebæltsbroens 25-års jubilæum vil vi gerne høre, hvad broen har betydet for dig? 

Det kan være, at du besøger din familie meget oftere i dag, end du gjorde tidligere. Det kan også være, at broen har haft en stor betydning for dit arbejdsliv. Eller at du har en bestemt oplevelse eller livsændring, som aldrig ville have fundet sted, hvis ikke Storebæltsbroen var blevet bygget. Intet er for stort eller småt.

Har du lyst til at dele din historie med os, skal du sende den ind til os på Storebaelt25@sbf.dk 

Du bedes holde det kort. Allerhelst kun et par linjer. Du må meget gerne oplyse din alder, men det er ikke et krav. 

Historierne vil blive brugt i forbindelse med Storebæltsbroens 25-års jubilæum. Du skal derfor være opmærksom på, at historierne højst sandsynligt vil blive delt på vores sociale medier og her på Storebaelt.dk. Vi vil i den forbindelse kun bruge dit fornavn. Vi skriver altså ikke dit efternavn nogen steder.

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du indsender din historie

Hvilke oplysninger

Vi behandler dit fornavn og din fortælling til deling ifm. fejringen af Storebæltsbroens 25-års fødselsdag, når du sender din fortælling ind, samt den e-mailadresse du benytter ved indsendelsen.

Hvilke formål

Formålet med behandlingen er indledningsvist at udvælge historier til fejringen af Storebæltsbroens 25-års fødselsdag.

Efterfølgende er formålet at dele disse historier på vores kommunikationskanaler, så din historie kan blive en del af fejringen.

Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (interesseafvejning) for behandlingen, da historierne sendes frivilligt ind af de registrerede, hvorfor A/S Storebælts interesse i at behandle oplysningerne til formålet går forud for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Opbevaringsperiode

Når historierne er blevet udvalgt, bliver de sendte mails, der knytter historien direkte til den registrerede, slettet, hvorefter de blot vil fremgå med et fornavn som afsender. Historierne vil blive delt offentligt som en del af fejringen og vil dermed bestå i det omfang de gemmes, publiceres, genbruges eller på anden måde består efter delingen i forbindelse med fejringen.

Hvor oplysningerne er indsamlet

Hos den registrerede.

Modtagere af oplysninger

Databehandlere hvad angår systemerne til behandling af oplysningerne. Fortællingerne og eventuelt fornavn kan blive offentliggjort i forbindelse med fejringen og delingen af betydningen af broen for borgerne, men på en sådan måde, at det ikke umiddelbart vil være ligetil at identificere dig.

 

Læs mere om hvordan vi i øvrigt behandler personoplysninger, og hvordan du gør brug af de registreredes rettigheder her Privatlivspolitik for storebaelt.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk