Hvad søger du?

Nyttig viden om Storebæltsbroen

Vi har samlet et par videoer, der forklarer baggrunden for nogle af de tiltag, vi gør, på broen. 

Derfor åbner vi ikke broen helt op efter en lukning

Når Storebæltsbroen har været lukket, opstår der ofte kø, når den skal åbne igen. For at få trafikken så sikkert og effektivt over broen som muligt, åbner vi kun op for fire af banerne i betalingsanlægget.
Det kan godt virke mærkeligt, at vi ikke åbner mere op. Se videoen nedenfor, her forklarer vi, hvorfor en delvis åbning er smartere end en fuld åbning.

Derfor er vindafskærmning en god ide

Hos FORCE Technology lavede Sund & Bælt i foråret 2021 forsøg på en model af Storebæltsforbindelsens højbro. Forsøget, som blev lavet i en vindtunnel, skulle undersøge effekten af vindafskærmning omkring broens pyloner.

I videoen ses et udsnit af en pylon, hvor der på den ene side af pylonen ikke er monteret vindafskærmning. Her ses en hurtig strømning af vind med store hvirvler. På den anden side af broen er der opsat vindafskærmning, hvilket giver en meget mere jævn strømning omkring pylonen. Den positive effekt, som vindafskærmningen giver, er altså tydelig. 

Afskærmningen skal være med til at reducere antallet af væltede køretøjer på broen og vil dermed styrke sikkerheden og gøre det mere komfortabelt at passere broen i blæsevejr. 

For at kunne observere vindens strømning er der i forsøget tilsat kunstig røg og grønt laserlys i et vandret plan et stykke over vejbanen.  

Ønsker du at vide mere den nye vindafskærmning, kan du læse mere i pressemeddelelsen her 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk