Grøn rabat er en straksrabat på 13% pr. passage, som fratrækkes listeprisen og tildeles ’grønne’ erhvervskøretøjer. Du kan se de nye priser her. For at opnå Grøn rabat skal en række forudsætninger være opfyldt, inden du kan få adgang til rabatten. Vi har samlet dem her: 

Grønne rabat-krav

  • Køretøjet skal minimum opfylde Euronorm 6, eller være en el- eller brintbil. Du kan læse mere om Euronorm her.
  • Køretøjet skal være registreret på en Storebælt Erhverv-aftale
  • Køretøjet skal benytte automatisk betaling, og køretøjets ’Nummerplade’, ’Landekode’ samt ’Euronorm’ eller ’Drivmiddel’ skal registreres hos dit udstederselskab*. De registrerede data skal være knyttet til den automatiske betalingsløsning, som anvendes på turen over Storebælt – og svare til det køretøj, som den automatiske betalingsløsning er monteret i

Danmark, Sverige, Norge, Holland, UK, Litauen og Finland – intet gebyr

Er dit køretøj indregistreret i et af følgende lande: Danmark, Sverige, Norge, Holland, UK, Litauen og Finland, vil A/S Storebælt foretage en automatisk validering i det pågældende lands motorregister. Der betales ikke administrationsgebyr.

Køretøjer fra Øvrige lande betaler gebyr

Kommer dit køretøj fra et andet land end de syv nævnte lande, skal du fremsende registreringsattester (pdf-format) samt VIN-nummer/stelnummer for hvert af dine køretøjer til enten dit udstederselskab eller til A/S Storebælt. På denne måde opnår du også rabat. Fremgår Euronormen ikke af din registreringsattest, skal dokumentation for Euronorm fremsendes som en del af pdf-filen. 

For den manuelle håndtering af registreringsattester og kontrol af VIN-nummeret betaler du et administrationsgebyr på 200 kr. pr. registreringsattest.

Få en Storebælt Erhverv-aftale og/eller upload registreringsattest her

Ingen grønne biler?

Erhvervskunder, der anvender køretøjer, som ikke er ‘grønne’, betaler listepris, uanset om de betaler kontant, med kort eller med automatisk betaling, og uanset om de har en Storebælt Erhverv-aftale. 

Kontroller vil blive foretaget

Storebælt vil foretage kontrol af registrerede oplysninger, og er der uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj, kan A/S Storebælt udstede et tillæg på 600 kr. pr. tur, der er kørt med uberettiget rabat.

* Udstedere: BroBizz A/S, Øresundsbron, DKV, TotalEnergies, Telepass og SkyttelPASS