Den 1. januar 2021 kan erhvervskøretøjer opnå 13% grøn rabat på turen over Storebælt. Vi har samlet de nye priser på alle køretøjsklasser her – men vær opmærksom på, at en række forudsætninger skal være opfyldt, inden du kan få adgang til rabatten. 

Den nye grønne rabat er en straksrabat på 13% pr. passage, som fratrækkes listeprisen, og den tildeles kun erhvervskøretøjer, der opfylder en række krav.

Grønne krav

Dit køretøj skal minimum opfylde Euronorm 6, eller være en el- eller brintbil og være registreret på en Storebælt Erhverv-aftale. Derudover skal køretøjet benytte automatisk betaling, og køretøjets ’Nummerplade’, ’Landekode’ samt ’Euronorm’ eller ’Drivmiddel’ skal registreres hos dit udstederselskab*. Du kan læse mere om Euronorm her.

De data, du registrerer hos dit udstederselskab, skal være knyttet til den bizz som anvendes på turen over Storebælt – og svare til det specifikke køretøj, som bizz’en er monteret i.

Samtidig skal dit køretøj være indregistreret i et land, hvor A/S Storebælt kan foretage en automatisk validering i det pågældende lands motorregister. Pt. opfylder følgende lande dette krav: Danmark, Sverige, Norge, Holland, UK, Litauen og Finland. 

Kommer dit køretøj fra et andet land end de syv nævnte lande, skal du fremsende registreringsattester (pdf-format) for hvert af dine køretøjer til enten A/S Storebælt eller til dit udstederselskab – på denne måde opnår du også rabat. Fremgår Euronormen ikke af din registreringsattest, skal dokumentation for Euronorm fremsendes som en del af pdf-filen. For den manuelle håndtering af registreringsattester og manuelle kontrol af registreringsattester hos det pågældende lands myndigheder betaler du et administrationsgebyr på 6,5% af listeprisen pr. passage.

Få en Storebælt Erhverv-aftale og/eller upload registreringsattest her

Ingen grønne biler?

Erhvervskunder, der anvender køretøjer, som ikke er ‘grønne’, betaler efter 1. januar 2021 listepris, uanset om de betaler kontant, med kort eller med automatisk betaling, og uanset om de har en Storebælt Erhverv-aftale. 

Kontroller vil blive foretaget

Storebælt vil foretage kontrol af registrerede oplysninger, og er der uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj, kan A/S Storebælt udstede et tillæg på 600 kr. 

Offentliggjort tidligere på året

Den grønne rabat på Storebælt blev præsenteret i april, hvor Transportminister Benny Engelbrecht og forligspartierne meddelte, at erhvervslivet ville stå over for en ny og grøn rabatstruktur på Storebælt. Siden da er ikrafttrædelsen dog udskudt til 1. januar 2021 og nogle elementer i Grøn rabat er justeret. Læs mere om offentliggørelsen.

* Udstedere: BroBizz A/S, Øresundsbron, AutoPASS, DKV, Eurowag, Total og Telepass