Efteråret kan byde på meget vind, og vi anbefaler derfor, du orienterer dig om vindforholdene, inden du kører over broen. Vindfølsomhed og køretøjer

Hvad søger du?

14 december 2020

Uændrede priser for personbiler

Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr.

Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr.

Den lavere pris til trafikanter, der betaler med bizz eller nummerplade, sikrer en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget. Muligheden for at benytte de nye og hurtige ekspresbaner til betaling med nummerplade i Storebælts betalingsanlæg har været en succes, og mere end 500.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling.

Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i dagens priser til 315 kr.

Priser for passage for privatkunder i 2021

Køretøjstype

Pris med automatisk betaling

Pris med kort og kontant

MC / personbil under 3 m

101

130

Personbil under 6 m

194

245

Personbil med anhænger

295

375

Storebælt Pendler

2.560

-

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia.kr. Flere oplysninger om priser og rabatordninger findes her. LINK 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk