Hvad søger du?

Om Storebælt
Fakta & Historie

Fakta og histoire

Den faste forbindelse

Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet 14. juni 1998, mens jernbanen åbnede året forinden, 1. juni 1997.

De samlede anlægsomkostninger for hele Storebæltsprojektet beløb sig til 21,4 mia. kr. i 1988-priser. Omkostningerne blev anvendt stort set ligeligt på vej- og baneforbindelsen. Til dækning af anlægsudgifterne har A/S Storebælt optaget lån på danske og internationale kapitalmarkeder.

Fakta om broen

Østbroen mellem Sjælland og Sprogø er 6.790 m lang. Gennemsejlingshøjden er på 65 m.

Østtunnelen for togtrafik blev bygget 1988-1996 og tunnelen er 8.024 m lang

Vestbroen blev bygget 1989-1994. Den er i alt 6.611 m lang, mens gennemsejlingshøjden er 18 m.

Fakta om pylonerne og ankerblokkene

Pylonerne er med deres 254 meter blandt Danmarks højeste punkter. Sænkekasserne, som fundamenterne til pylonerne officielt hedder, blev støbt på en fabrik i Kalundborg og fragtet 70 km ud til brostedet.

Hver sænkekasse vejer 32.000 ton og er anbragt på stenpuder for at give dem et stabilt underlag.

Resten af pylonerne blev støbt på stedet, fire meter ad gangen, i en såkaldt klatreforskalling, der holdt betonen tør og sikrede hærdning.

Østbroens ankerblokke har til opgave at forankre de meget betydelige kræfter fra hovedkablerne. Hver ankerblok vejer temmelig meget i sig selv, men derudover er hver af dem forsynet med en ballast af sand og jernmalm, som giver en samlet vægt på 325.000 tons.

Inde i ankerblokkene er hovedkablerne fæstet. Hvert kabel er spredt ud i 37 trådbundter, som er forankret i bunden af ankerblokken. Hver ankerblok er i alt ca. 63 m høj.

Fakta om bropillerne og landfæsterne

Østbroens landfæster og den første bropille er støbt på stedet på grund af den lave vanddybde. De andre bropiller er præfabrikerede og fragtet ud til brostedet.

Der er i alt 19 bropiller, heraf 12 mellem Sjælland og den østlige ankerblok og syv mellem Fyn og den vestlige ankerblok. En bropille vejer i gennemsnit 6.000 ton. Hængebroen holdes fast af to 83 cm tykke og tre km lange kabler.

Fakta om kablerne

Vejbanen bæres af to parallelle kabler, som går fra den ene ankerblok over toppen af de to pyloner til den anden ankerblok.

Kablerne er hver ca. tre km lange og 83 cm i diameter. Hvert kabel består af en lang række tråde på 5,38 mm, og det samlede antal tråde i hvert kabel er 18.648 stk. For at holde kablerne sammen er der viklet stålwirer omkring dem. Til slut er de blevet efterbehandlet for at undgå rust.

I 2014 gik Storebælt i gang med at montere et affugtningsanlæg på hovedkablerne for at bevare dem i god stand. Affugtningsanlægget stod færdigt i september 2015.

Affugtningsanlægget blæser tør luft gennem hovedkablerne og fjerner derved eventuel fugt. For at sikre at den affugtede luft kan strømme fra ind- til udblæsningsmufferne, er hovedkablet gjort lufttæt ved at bevikle det med et materiale, der betegnes “armeret elastomer” (CableguardTM), og tætne omkring kabelklemmer.

Østbroen

Østbroen mellem Sjælland og Sprogø er 6.790 m lang og består af en underbygning og en overbygning. Underbygningen i beton omfatter pyloner, ankerblokke, bropiller og landfæster. Overbygningen i stål omfatter brofag og kabler.

Selve hængebroen mellem de to ankerblokke er ca. 2.700 m lang. Hængebroen består af det frie spænd mellem de to pyloner på 1.624 m plus de to sidespænd mellem pyloner og ankerblokke på hver især 535 m. Hængebroen er forbundet med 23 tilslutningsfag – 14 fra Sjælland og 9 fra Sprogø.

Storebælts østlige ende, som Østbroen spænder over, er internationalt farvand. Gennemsejlingshøjden er på 65 m.

Østtunnel

Østtunnelen for togtrafik blev bygget 1988-1996. Tunnelen er 8.024 m lang og består af to adskilte tunnelrør med et spor i hver. De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler, der dels fungerer som flugtvej, dels rummer vigtige installationer.

Østtunnelen er en boret tunnel. Fire boremaskiner blev specialfremstillet til denne opgave, og de borede fra hver retning i hvert tunnelrør for at mødes cirka på midten. Den 40 cm tykke tunnelvæg består af i alt 62.500 sammenboltede betonelementer. Elementerne blev fremstillet på en midlertidig fabrik i Halsskov.

Fra havbunden og ned til oversiden af tunnelen er der mellem 12 og 40 meter. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen.

Vestbroen

Vestbroen blev bygget 1989-1994. Egentlig er det to parallelle broer, en til vej og en til jernbane. Den er i alt 6.611 m lang, mens gennemsejlingshøjden er 18 m.

Både broens over- og underbygning blev fremstillet i beton på en fabrik ved Lindholm på Fyn. Elementerne blev fragtet ud til brostedet af flydekranen Svanen.

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt er 154 ha stor og forbinder broer og tunnel. I forbindelse med anlægsarbejdet blev øen udvidet, og den er i dag ca. fire gange større, end den var før Storebæltsbroen blev bygget.

Den oprindelige del af Sprogø er naturbeskyttet. Det samme er et område nord for jernbanen på den nye del af Sprogø. Hele øen indgår desuden i Natura-2000 område nr. 116 med det formål, at der tages specielt hensyn til arterne edderfugl, splitterne og dværgterne ved pleje af naturen på Sprogø. Øen har i det hele taget et rigt dyreliv – ud over en mængde fuglearter lever her også en sjælden grønbroget tudse.

Hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de blev gravide uden for ægteskab eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer. I dag er Sprogø ubeboet.

Betalingsanlægget

Storebælts betalingsanlæg ligger umiddelbart øst for broen. Kommer man fra Sjælland, er det det første, man møder – og kommer man fra Fyn naturligvis det sidste. Betalingsanlægget har 13 spor i vestgående retning og 11 spor i østgående.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk